حرف دل

آخرین نظرات
نویسندگان

فراماسونری و نقش آن در تاریخ معاصر ایران

دوشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۰۸:۰۳ ب.ظ

خیلی کوچک تر از آنند که ما بخواهیم راجع بهشان حتی صحبت کنیم اما آگاهی و کسب اطلاعات از این نوع انگل، بد نیست.
متاسفانه این روزها خیلی داریم از ناآگاهی‌ها ضربه میخوریم،‌ به امید روزی‌که‌کشور‌ما از اینگونه کثافات‌کاملا پاک شود.

فراماسونری


ایرانیان وقتی به هندوستان سفر کردند اولین بار با فراماسونری آشنا شدند و این کلمه وارد ادبیات ما شد . یکی دیگر از مبادی ورودی فراماسونری عثمانی است . در فراماسونری ایران یک یهودی زاده نقش اصلی را ایفا می کند و اولین فراماسون ایرانی فردی به نام (میرزا ابوالحسن خان ایلچی) است که متعلق به خانواده کلانتری است که در زمان اینها یهودیان وارد دستگاه شدند و قصد داشتند ایران را به تصرف خود درآورند.

سفیر وقت انگلیس (سرگوراوزلی) در ایران با دو دستور وارد ایران می شود . یک دستور از جانب (جرج سوم) پادشاه انگلیس که مأمور می شود اطلاعات جامعی از ایران تهیه و ارسال کند و دستور دوم او تأسیس لژ فراماسونری در ایران به نام (لژ اصفهان) بود .

سرگوراوزلی طی نامه ای که به لندن می فرستد ، می نویسد که برای حفظ مستعمرات انگلیس ، باید ایران در یک توحش و بربریت دائم نگه داشته شود . شاید منظور او حفظ جامعه ایرانی در وضعی آشفته ، بی قانون و پراکنده است . به همین دلیل هرگاه ما خواستیم پیشرفتی به دست بیاوریم انگلیسی ها مانع شدند و حتی بعد از انقلاب هم آنها این سیاست را دنبال کردند .

اولین لژ فراماسونری که در ایران به وجود آمد و همه بر آن اذعان دارند (فراموشخانه میرزا ملکم خان) است. در تأسیس این فراموشخانه چند چهره علنی و یک چهره پنهان داریم . چهره های علنی یکی همین میرزا ملکم خان است (جلال الدین میرزا) و (حاج سیاح) و تعدادی دیگر هستند که عملکرد این جمعیت در راستای همان پراکنده و آشفته نگه داشتن شرایط اجتماعی ایران است .

قرارداد (رویتر) را میرزا ملکم خان و میرزا حسن خان سپهسالار با شخصی به نام (اسرائیل یوسفات) یک یهودی ظاهرا هندی تابع انگلستان منعقد می کنند که در طی آن منابع زیرزمینی و روی زمینی ایران به مدت 70 سال در اختیار بیگانگان قرارداده می شود . کاری که حتی امپراطور انگلستان هم آن را باور نمی کرد که واقعا چطور ممکن است یک حکومتی چنین کاری بکند ؟!

بساط لژ میرزا ملکم خان با هوشیاری و غیرت حاج ملا علی کنی برچیده می شود . حاج ملاعلی کنی حداقل دونقش برجسته در تاریخ ایران دارد که یکی بر هم زدن قرارداد رویتر و دیگری برچیده کردن بساط لژ میرزا ملکم خان است . در سال 1317 هجری ، بعد از مرگ ناصرالدین شاه یک انجمن به نام انجمن اخوت در ایران تشکیل می شود که صورت ظاهری آن فعالیت های درویشی است و در خفا محل تجمع و تشکیل جلسات فراماسونری است .

فراماسونری با تأکید بر پلورالسیم و نسبی گرایی فرصتی ایجاد می کند تا دگراندیشان و ساختارشکنان بتوانند در آن حضور پیدا کنند .

سال1322 هجری قمری زمینه های تأسیس اولین لژ رسمی به وجود می آید . عقیده بر این است که لژ ملکم خان رسمی نبوده در تأسیس لژ بیداری عناصر دگراندیش و یهودیان نقش داشتند . یهودیان مدارسی در سراسر جهان ایجاد کردند به نام آژانس اسرائیلیان ، این مدارس را یهودیان فرانسه در ایران تأسیس کردند ، هفت استاد این مدارس در زمره مؤسسین لژ بیداری هستند ، به اضافه اردشیر جی جاسوس و محمدعلی فروغی و تقی زاده و بقیه که در لیست لژ بیداری اسامی شان ذکر شده است . از این تاریخ یعنی 1324 هجری فراماسونری در ایران به دو شاخه تقسیم می شود . دو شاخه اعتدالی و افراطی ، شاخه اعتدالی را عباسقلی خان آدمیت اداره می کند و شاخه افراطی را اردشیر جی .

درگیر و دار مشروطه دسته اول برای آرام کردن جامعه به سمت مذاکره با محمدعلی شاه می روند و تحولات را در درازمدت دنبال می کنند ، اما شاخه افراطی در تمام اغتشاشات مشروطه نقش داشتند .

این جانب اصل مشروطه را حرکت مثبتی برای ملت می دانم . اما طیف های مختلفی در این جریان حضور داشتند که حضور این طیف ها نسبت به اهداف این جریان بدبینی ایجاد می کند .

یکی از جرقه های مشروطه چوب خوردن تجار قند در تهران بود . اسناد تاریخی نشان می دهد محرک علاءالدوله حاکم تهران، در چوب زدن میرزاهاشم قندی که یکی از تجار قند بوده فردی به نام میرزا حسن خان رشدی ، یک فراماسونر است و بنا به نقلی پدر مدارس جدید نیز است .

پس از چوب زدن تجار تهران ، مردم شورش و به این عمل اعتراض می کنند . میرزا ملک منصور (شاه السلطنه) پسر مظفر الدین شاه که یک فرماسونر است به صدراعظم مراجعه می کند و به جای اینکه آشوب را آرام کند عین الدوله را تحریک می کند به ایستادن جلوی مردم که این واقعه منجر به کتک خوردن بعضی علما و عصبانیت بیش از حد مردم و حتی کشته شدن (عبدالحمید) روحانی جوان می شود و آتش مشروطه اینگونه برافروخته می شود و اداره امور را  از دست نخبگان اصیل و متفکران و روحانیت شیعه خارج کرد و بدست مجامع ماسونی داد . از آن روز تا کودتای 1299 و بعد از آن ، ایران روی آرامش را ندید . هر وقت ایرانی ها خواستند به توافق برسند فراماسونرها با توطئه گری مانع شدند و کار را به ، به توپ بستن مجلس کشاندند و باعث دخالت گسترده انگلیس و روسیه در ایران شدند و با تحصن در سفارت روسیه و انگلیس ماهیت غیربومی و غیرملی به انقلاب مشروطه ایران دادند و با فتح تهران عملا کنترل ایران را به دست آوردند .

ملکم خان در خدمت صهیونیسم بود و هیچ اعتقادی به ادیان ثلاثه (نه اسلام، نه مسیحیت نه یهودیت) نداشت . در خاطرات ناصرالدین شاه آمده که در پاریس یا لندن ملکم خان ، روچیلد را به دیدن ما آورد و روچیلد در خصوص وضعیت یهودیان از حکومت وقت امتیازاتی می خواستند . ناصرالدین شاه به آنها می گوید چرا نمی روید فلسطین را بخرید و یهودیان را در آنجا جمع کنید و بعدها تاریخ نشان داد که آنها چنین تصمیمی داشتند . چون (تئودور هرتزل) که نزد سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی رفته بود از او می خواهد که اجازه مهاجرت یهودیان به فلسطین را بدهد و بهای سنگینی نیز تقبل می کند . حاضر می شود تمام بدهی خارجی امپراطوری عثمانی را بپردازد و 8 کشتی طلا به امپراطوری بدهند و در ازای چنین مبالغ هنگفتی فقط اجازه مهاجرت و اسکان در فلسطین را می خواستند . اما عبدالحمید نمی پذیرد و همین موجب واژگونی دولت او می شود .

در توطئه سرنگونی حکومت سلطان عبدالحمید و فروپاشی امپراطوری عثمانی سه بخش به خوبی با همدیگر همکاری می کنند :

♦ دسته اول روشنفکران هستند .

♦ دسته دوم یهودیان .

♦ و دسته سوم بهائیان ایران هستند .

بهائیان که در دوره ناصرالدین شاه از ایران رانده می شوند به بغداد می روند و به بهانه نزاع میان بابیه و بهائیه ، بهائیان به عکا (فلسطین اشغالی) می روند و بابیه به قبرس .

سال 1327ه. اوج حاکمیت بهائیان است و آن ها کمک های بی شائبه به دستگاه اطلاعاتی و ارتش انگلستان می کنند ، به همین دلیل است که عباس افندی بعد از اینکه امپراطوری عثمانی از هم می پاشد به لقب (سر) ملقب می شود .

اسناد موجود در لژ بیداری گواه این مطلب است که حتی تعیین یک حاکم محلی با تأیید لژ بیداری انجام می شده است ، مثلا ادیب الممالک فراهانی در یک نامه از لژ اجازه می گیرد که من را حاکم فسا کرده اند آیا من بروم یا نه؟ بعد هر اتفاقی که آنجا می افتد به لژ گزارش می دهد .

حتی تدوین قانون اساسی را نیز آنها انجام می دهند ؛  برپایه ترجمه قانون اساسی کشورهای فرانسه ،  بلژیک ، انگلستان ، توسط تقی زاده ، فروغی و سیدنصرالله تقوی انجام شد ، و این سه نفر از اعضای اصلی لژ بیداری ایران هستند ، نظام حقوقی ایران که به سمت سکولاریستی شدن پیش می رود زیر نظر اینان بوده است ، اوضاع حقوقی و قضایی و عمده تحولات زیر نظر این سه تن شکل می گیرد مشیرالدوله پیرنیا (میرزا حسن خان) به لژ (گرانداوریا) نامه می نویسد و می گوید ما می خواهیم تغییرات گسترده قضایی و حقوقی در ایران ایجاد کنیم . شما یک حقوقدان به ما معرفی کنید و آنها نیز (مسیو پرنی) را به ایران می فرستند و تحولات حقوقی در ایران اتفاق می افتد که میرزا علی اکبر خان داور آن را به اوج می رساند . به هر حال امری نیست که دخالت اینها در آن نباشد . از به دار زدن شیخ فضل الله نوری توسط همین کمیته فراماسونری- که یک طرف آن یپرمن خان ارمنی و طرف دیگر آن شیخ ابراهیم زنجانی یهودی زاده است در کسوت روحانی ، و از 12 نفر کمیته انقلابی ، 9 نفر عضو لژ بیداری هستند- تا کودتای 1299 توسط اینان صورت می گیرد .

فاتحین تهران قصد تحولات فرهنگی سیاسی را دارند و دولت را نیز در دست دارند ، با زور می خواهند دولت مدرن را در ایران سر کار بیاورند و پروژه مدرنیزاسیون را در ایران اجرا کنند  همان روشنفکرانی که در عهد قاجار دم از قانون و آزادی می زدند الان در خدمت لژ بیداری و در فکر تحولات گسترده هستند . کشتار علما و برخورد با جریانات فایده نمی کند ، بنابراین از سال 1292 تا 1299 ایجاد دولت مدرن و دیکتاتوری نو را ترویج می کنند .

کودتای 1299 یک کودتای ماسونی است که همه طیف ها در آن حضور دارند : بهایی ها ، یهودی ها ، مسیحی ها ، علی اللهی ها ، صوفی ها و اردشیرجی که در خاطرات خود به صراحت گفته همه کاره ی کودتای 1200 من بودم و ارتباط او با کانون های یهودی کاملا مشخص شده است ، و در دوره پهلوی دوم انتقال قدرت از پهلوی اول به دوم توسط یک فراماسونر به نام محمدعلی فروغی انجام می گیرد . در سال 1947 لژ بزرگ تشکیل می شود و در سال 1948 لژ عالی اسکاتی و قریب به 50، 60 لژ فراماسونری در آن زمان در ایران فعال هستند که حدود 5 هزار نفر عضو دارد که در همه ارکان حکومتی حضور دارند . نمایندگان سنا ، مجلس ، رؤسای دانشگاه ها ، وزرای کابینه و حتی در میان بازرگانان و سفرا و غیره ...

وقوع انقلاب اسلامی باعث تعطیل شدن لژهای فراماسونری در ایران شد اما تفکر فراماسونری در قالب های لیبرالیسم ، پلورالیسم ، نسبی گرایی و... ترویج شد و هنوز هم به قوت هر چه تمامتر ترویج می شود ...

انشاء الله که هرچه زودتر این جریان به انتهای خود میرسد البته  اگر جوان های ما از هوش خود در مقابله با ترفند های دشمن استفاده کنند ...

رفقا این فقط مقداری مختصر بود که حقیر گذاشتم ،  با کمی سرچ و تحقیق قطعا به حقیقت وجودی این موجودات و تفکرات سرتاپا پوچ و جنسی و ... خواهید رسید ( البته سرچی مطمئن و موسق )


منابع و کسب اطلاعات بیشتر :
فراماسونری و نقش آن در تاریخ معاصر ایران
شیوه های دخالت انگلستان در ایران


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی